Skip Menu

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.28.38295299 - Fax: 84.28.38250359
Email: info@ueh.edu.vn
map

Liên hệ

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email

Top