Skip Menu

Báo cáo khối lượng thi công đến thời điểm 28/02/2019 và hoàn thành đổ bê tông dầm sàn tầng 2

16:20 28/02/2019 Tính đến thời điểm ngày 28/02/2019, Đơn vị thi công Cơ sở B - UEH đã hoàn thành các hạng mục sau:

Báo cáo khối lượng thi công đến thời điểm 07/11/2018 và ngày dự kiến đổ bê tông sàn hầm 1

14:49 08/11/2018 Tính đến thời điểm ngày 07/11/2018, Đơn vị thi công Cơ sở B - UEH đã hoàn thành các hạng mục sau:

Tháng 09/2018: Cập nhật tiến độ dự án Cơ sở B

16:08 30/09/2018 Tính đến thời điểm ngày 30/9/2018, Đơn vị thi công Cơ sở B - UEH đã hoàn thành các hạng mục sau:

Tháng 05/2018: Lễ khởi công Lễ khởi công xây dựng công trình mở rộng văn phòng làm việc của UEH tại cơ sở B

09:26 05/07/2018 Sáng ngày 16/05/2018, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình mở rộng văn phòng làm việc của UEH tại cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, ...

Top