Skip Menu

14:25 - 02/03/2015

Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh


Chủ tịch Hội đồng trường
GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Stt Họ tên Chức vụ
2 TS. Nguyễn Thành Phong Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM
3 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học
4 Ông Trần Ngọc Thuận Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
5 TS. Nguyễn Ngọc Hòa Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM
6 TS. Phạm Quốc Bảo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM 
7 ThS. Nguyễn Anh Đức Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)
8 Ông Trương Quốc Hưng Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
9 ThS. Lâm Nguyễn Hải Long Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
10 TS. Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê
11 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trưởng khoa Tài chính
12 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
13 ThS. Nguyễn Thiện Duy Chánh Văn phòng trường
14 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trường khoa Tài chính Công
15 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng
16 TS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng Nhân sự kiêm Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long
17 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa Quản lý nhà nước, Viện trưởng Viện Chính sách công
18 ThS. Dương Minh Mẫn Bí thư Đoàn trường
19 TS. Phạm Khánh Nam Phó Trưởng khoa Kinh tế, Viện trưởng Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á
20 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo
21 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
22 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
23 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học 
24 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
25 TS. Bùi Quang Việt Chủ tịch Công đoàn trường

 

Top