Skip Menu

14:25 - 02/03/2015

Hội đồng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh


Chủ tịch Hội đồng trường
TS. 
Trần Thế Hoàng

 

Stt Họ tên Chức vụ
2 GS.TS. Nguyễn Đông Phong Hiệu trưởng
3 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo
4 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng
5 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phó Hiệu trưởng
6 ThS. Bùi Quang Việt Chủ tịch Công đoàn trường
7 ThS. Nguyễn Thiện Duy Chánh văn phòng
8 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng Nhân sự
9 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
10 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học
11 TS. Bùi Quang Hùng Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
12 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa Kinh tế
13 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa Quản trị
14 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
15 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa Tài chính công
16 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa Quản lý nhà nước
17 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
18 ThS. Dương Minh Mẫn Bí thư Đoàn trường
19 PGS.TS. Phạm Văn Năng Chủ tịch Hội Cựu sinh viên UEH
20 Ông Nguyễn Thành Phong UV Ban Chấp hành TW Đảng,
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
21 TS. Nguyễn Ngọc Hòa Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh
22 TS. Tô Công Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Cty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ
23 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy Phó Vụ trưởng,
Vụ Giáo dục đại học
24 Ông Trần Ngọc Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
25 Ông Phạm Quốc Bảo Tổng Giám đốc,
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

 

Top