Skip Menu

15:02 - 05/07/2019

UEH đăng cai tổ chức Hội thảo Tài chính Châu Á đầu tiên tại Việt Nam

Từ ngày 07 - 09/07/2019 sắp tới, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo Tài chính châu Á thường niên lần thứ 31. Đây là lần đầu tiên hội thảo quốc tế có uy tín của Hiệp hội tài chính quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Hiệp hội Tài chính Châu Á (AsianFA) được thành lập năm 1993 với sự hợp nhất của Hiệp hội tài chính Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Finance Association) và Hiệp hội quản lý tài chính lưu vực Thái Bình Dương (Pacific-Basin Financial Management Society). Hội nghị thường niên AsianFA thường được tổ chức vào thời điểm tháng 6 hoặc tháng 7 và được đăng cai tổ chức bởi một trường đại học trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương hằng năm. Đây là lần đầu tiên một hội thảo quốc tế có uy tín của Hiệp hội tài chính quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 530 bài báo. Qua quá trình phản biện khách quan, hội thảo đã chọn ra được 180 bài báo từ các giáo sư, học giả và các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học lớn và uy tín khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Hongkong, Nhật Bản, Singapore. Có tất cả 48 phiên song song được tổ chức trong hai ngày diễn ra hội thảo 8-9/7/2019. Bên cạnh đó, hội thảo thường niên lần thứ 31 được bảo trợ bởi hai tạp chí nổi tiếng thế giới: International Review of Finance (được Wiley công bố) và Pacific Basin Finance Journal (được Elsevier công bố) cùng Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES). Đặc biệt, hội thảo còn có sự tham dự của nhiều Tổng biên tập tạp chí lớn và uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus như: GS. Robert Faff, Tổng Biên tập Tạp chí Pacific-Basin Finance; GS. Kwangwoo Park, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Asia-Pacific; GS. Allaudeen Hammed, Tổng Biên tập Tạp chí International Review of Finance.

Tham dự hội thảo, đội ngũ giảng viên và sinh viên được tiếp cận nền tảng mở về tài chính, là cơ hội gặp gỡ các nhà khoa học trên toàn thế giới, lắng nghe chia sẻ về những nghiên cứu mới, trao đổi ý tưởng và thông tin về những phát triển mới trong nghiên cứu tài chính. Hội thảo sẽ giúp kết nối các nguồn lực của UEH với các nguồn lực quốc tế, phát huy tiềm lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên UEH nói riêng và các nhà khoa học Việt Nam nói chung. Qua đó, UEH sẽ gia tăng được số lượng và chất lượng công bố quốc tế trong ISI, Scopus, ABDC; tạo tiền đề trở thành trường đại học được xếp hạng QS châu Á trong tương lai.

Thông tin chi tiết về hội thảo, vui lòng truy cập websitehttp://asianfa2019.ueh.edu.vn/

Chương trình chi tiết: http://asianfa2019.ueh.edu.vn/submission/modules/request.php?module=oc_program&action=program.php&keycode=ueh_asianfa2019

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Viên Nghiên cứu kinh doanh.

Top