Skip Menu

14:09 - 15/07/2019

Danh sách ứng viên đã nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Stt Họ tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành/Chuyên ngành Đăng ký xét công nhận Nơi làm việc Email Điện thoại
1 Hà Nam Khánh Giao 06/06/1965 Nam  Kinh tế Giáo sư Học viện Hàng không Việt Nam khanhgiaohn@yahoo.com 0903306363
2 Đinh Phi Hổ 17/07/1957 Nam Kinh tế Giáo sư Trường Đại học Phan Thiết hodp@ueh.edu.vn 0938170757
3 Võ Xuân Vinh 06/03/1976 Nam Tài chính - Ngân hàng Giáo sư Trường Đại học Kinh tế TP.HCM vinhvx@ueh.edu.vn 0913976688
4 Lê Đình Hạc 22/12/1966 Nam Tài chính - Ngân hàng Phó Giáo sư Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM hacld@buh.edu.vn 0919150280
5 Lê Nhật Hạnh 09/04/1978 Nữ Kinh tế Phó Giáo sư Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hanhln@ueh.edu.vn 0973333036
6 Đinh Công Khải 31/03/1967 Nam Kinh tế Phó Giáo sư Trường Đại học Kinh tế TP.HCM khai@ueh.edu.vn 0949749560
7 Trần Quốc Thịnh 06/03/1977 Nam Kế toán Phó Giáo sư Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thinhtq@buh.edu.vn 0903902099
8 Phạm Thị Tuyết Trinh 21/09/1984 Nữ Tài chính - Ngân hàng Phó Giáo sư Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trinhptt@buh.edu.vn 0908033939

 

Top