Skip Menu

12:51 - 21/10/2014

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Stt Họ tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 GS.TS. Nguyễn Đông Phong Hiệu trưởng
2 TS. Trần Thế Hoàng Chủ tịch Hội đồng trường
3 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Hội đồng tư vấn
4 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Phó Hiệu trưởng
5 PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phó Hiệu trưởng
6 TS. Nguyễn Quốc Khanh Trưởng phòng Nhân sự
7 TS. Trần Mai Đông Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
8 ThS. Nguyễn Văn Đương Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên
9 TS. Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức
10 PGS.TS. Hồ Viết Tiến Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học
11 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân Viện trưởng viện Đào tạo quốc tế
12 TS. Lý Thị Minh Châu Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
13 TS. Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng khoa Kinh tế
14 TS. Ngô Quang Huân Trưởng khoa Quản trị
15 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
16 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài Trưởng khoa Tài chính công
17 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Trưởng khoa Tài chính
18 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Ngân hàng
19 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Kế toán
20 TS. Nguyễn Thanh Vân Trưởng khoa Toán - Thống kê
21 TS. Lê Ngọc Thạnh Trưởng khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
22 PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn Trưởng khoa Lý luận chính trị
23 PGS.TS. Võ Trí Hảo Trưởng khoa Luật
24 TS. Đinh Công Khải Trưởng khoa Quản lý nhà nước
25 ThS. Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Ngoại ngữ kinh tế
26 TS. Nguyễn Đức Trí Viện trưởng viện Du lịch
27 GS.TS. Sử Đình Thành Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
28 TS. Nguyễn Thành Phong Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh
29 TS. Võ Thành Thống Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
30 GS.TS. Jonathan Andrew Batten Trường Đại học Monash, Australia
31 TS. Nguyễn Ngọc Hòa Phó Giám đốc sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh
32 GS.TS. Brian M. Lucey Trinity College Dublin, Ireland
33 PGS.TS. Võ Xuân Vinh Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh doanh

 

Top