Skip Menu

14:00 - 16/01/2017

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 12/01/2017, tại Hội trường A.103, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm 03 Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt.

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định – Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Thế Hoàng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Tấn Bửu – Chủ tịch Công đoàn trường cùng lãnh đạo, viên chức các đơn vị trực thuộc trường.

Trong giai đoạn 2016-2021, mục tiêu của UEH là tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, triển khai chiến lược phát triển Trường trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, và đẩy nhanh các hoạt động hội nhập quốc tế của Trường. UEH xác định các mục tiêu cần thực hiện như sau:

-   Đào tạo theo chương trình quốc tế: Trường sẽ triển khai thành công chương trình tiên tiến quốc tế UEH cho bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; Gia tăng số lượng luận án tiến sĩ có thể công bố quốc tế; Tăng số chương trình liên kết với nước ngoài và phát triển thêm một số lĩnh vực đào tạo mới.

-   Nghiên cứu khoa học để thực hiện mục tiêu trở thành Trường định hướng nghiên cứu. Trường đặt mục tiêu tăng dần số bài công bố trong nước và quốc tế, phấn đấu đạt bình quân đến năm 2021 là: 0,7 bài/giảng viên/năm, số bài công bố quốc tế trên Scopus, ISI, ABDC đạt mức bình quân 40 bài/năm.

-   Mở rộng hợp tác quốc tế và trong nước: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các hội thảo khoa học và chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên nhằm góp phần quốc tế hóa chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học. UEH tăng cường hợp tác với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp về nghiên cứu, mở rộng hợp tác với các vùng, địa phương nhằm gắn kết công tác đào tạo và nghiên cứu với thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, địa phương.

-   Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. UEHnghiên cứu để có thể vận dụng mô hình đại học vùng trong tổ chức bộ máy nhà trường. Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, đảm bảo tỷ lệ 40% đội ngũ giảng viên có học vị tiến sĩ và nâng cao năng lực tiếng Anh của đội ngũ, nhất là tạo điều kiện để giảng viên lấy chứng chỉ EMI (English as Medium of Instruction - Phương pháp giảng dạy đại học bằng tiếng Anh).

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng UEH, Hiệu trưởng Nguyễn Đông Phong đã phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban Giám hiệu cụ thể như sau:

http://ueh.edu.vn/news.aspx?id=2122&tl=cong-van-ve-viec-phan-cong-cong-tac-cua-hieu-truong-va-cac-pho-hieu-truong

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2016-2021

TS. Nguyễn Quốc Khanh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Giám hiệu UEH nhiệm kỳ 2016-2021

Thầy Nguyễn Đông Phong phát biểu tại buổi lễ

Tổng quan buổi lễ

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng

Top