Skip Menu

11:00 - 16/02/2017

Chuỗi báo cáo chuyên đề "How to publish an article on international journals?" do các giáo sư đến từ Trường Đại học Newcastle, Anh Quốc trình bày.

Nhằm đẩy mạnh việc thực thi chiến lược khác biệt hóa của UEH đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã và đang có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Trong 02 ngày 13 và 14/02/2017, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, UEH đã tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề “Làm thế nào để xuất bản một bài báo trên tạp chí quốc tế” là một trong những giải pháp thực hiện chiến lược “Công bố quốc tế đóng góp tri thức toàn cầu” với sự tham gia của báo cáo viên là các giáo sư đến từ Trường Đại học Newcastle, Anh Quốc (xếp hạng 190 thế giới, 22/128 đại học Vương quốc Anh).

Chuỗi báo cáo chuyên đề đã thu hút đông đảo giảng viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học đến từ các trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham dự.

Thành phần báo cáo viên gồm:

- GS. Matthew Gorton - Ban Lãnh đạo tổ chức tiếp thị, hoạt động và hệ thống - Ban Lãnh đạo khoa Kinh doanh;

- GS. Fred Lemke - Ban Lãnh đạo tổ chức tiếp thị, hoạt động và hệ thống/Chủ tịch tổ chức tiếp thị và phát triển bền vững;

- TS. Carmen Hubbard - Quản lý chương trình nghiên cứu CRE - Khoa Phát triển nông nghiệp, Thực phẩm và nông thôn;

- TS. Ankush Prashar - Khoa Phát triển nông nghiệp, Thực phẩm và nông thôn.

Các giáo sư đã cung cấp cho các nhà khoa học tham dự cái nhìn tổng quan, các quy định, tiêu chuẩn, phương pháp nghiên cứu để công bố một công trình nghiên cứu trên tạp chí quốc tế.

 Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

Các giáo sư đến từ Trường Đại học Newcastle, Anh Quốc tham gia báo cáo

Tổng quan các buổi báo cáo chuyên đề

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng

Top