Skip Menu

09:42 - 08/08/2019

Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho viên chức UEH

Số/Ký hiệu
1751/TB-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 01/8/2019
Người ký TS. Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng Nhân sự
Bản đầy đủ Tải về

 

Để nâng cao trình độ tiếng Anh của viên chức UEH, Trường thông báo thông tin chi tiết về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Anh như sau:

1. Danh sách các khóa học tiếng Anh:

Course

IELTS Intro- Intermediate

IELTS Upper-Intermediate

Skill Booster L&S 1

EMI - A

Academic Writing for Research

Total Hours

120h

120h

60h

25h

50h

Input

IELTS 5.0

IELTS 5.5

IELTS 5.5 (L,S)

IELTS 5.5

IELTS 6.5

Output

IELTS 5.5

IELTS 6.0

IELTS 6.0 (L,S)

Based on Course Policy

Based on Course Policy

Teacher

1/3 local, 2/3 native teacher

1/3 local, 2/3 native teacher

100% native teacher

100% native teacher

100% native teacher

Schedule

8h15 - 11h30,

Tuesday & Thursday

8h15 - 11h30, Tuesday & Thursday

8h15 - 11h30, Wednesday & Friday

8h30 - 11h15, Friday

13h45 - 16h30, Wednesday & Friday

Sessions/week

2 mornings/week

2 mornings/week

2 mornings/week

1 morning/week

2 afternoons/week

Session time

3.25h/session

(15 min break)

3.25h/session

(15 min break)

3.25h/session

(15 min break)

2.75h/session

(15 min break)

2.75h/session

(15 min break)

Duration

40 sessions/20 weeks

40 sessions/20 weeks

20 sessions/10 weeks

10 sessions/10 weeks

20 sessions/10 weeks

Start - End

Aug 27th, 2019 -

Jan 16th, 2020

Aug 27th, 2019 -

Jan 16th, 2020

Aug 28th, 2019 -

Nov 28th, 2019

Nov 06th, 2019 -

Jan 15th, 2019

Sep 11th, 2019 -

Nov 15th, 2019

Day off

26/12 & 31/12

26/12 & 31/12

-

27/12

-

Placement test

Aug 19th (8am - 11:30 am), Aug 20th (8am - 11:30 am). Speaking & Writing.

Tuition fee

 • 10-13 participants: 14.000.000
 • 14-16 participants: 12.600.000
 • 17-22 participants: 10.500.000
 • 10-13 participants: 14.000.000
 • 14-16 participants: 12.600.000
 • 17-22 participants: 10.500.000
 • 10-13 participants: 11.900.000
 • 14-16 participants: 9.800.000
 • 17-22 participants: 7.000.000
 • 10-13 participants: 6.160.000
 • 14-16 participants: 5.040.000
 • 17-22 participants: 4.200.000
 • 10-13 participants: 10.500.000
 • 14-16 participants: 9.100.000
 • 17-22 participants: 6.650.000

UEH sponsorship

60%

60%

60%

60%

100%

 

2. Mô tả về các khóa học: theo Phụ lục đính kèm

3. Đối tượng tham gia: Viên chức UEH có nhu cầu. Riêng đối với viên chức khối quản lý, sau khi có kết quả kiểm tra trình độ đầu vào, Trường sẽ phê duyệt số lượng học viên theo lộ trình đạt chuẩn của từng đơn vị.

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên

a) Quyền lợi của học viên

- Được hỗ trợ 60% học phí đối với các khóa bồi dưỡng: IELTS Intro-Intermediate, IELTS Upper-Intermediate, Skills Booster: Listening & Speaking 1, EMI-A.

- Được hỗ trợ 100% học phí đối với khóa bồi dưỡng Academic Writing for Research.

- Giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng được miễn 40 giờ chuẩn giảng dạy và 40 giờ chuẩn nghiên cứu khoa học khi hoàn thành khóa bồi dưỡng IELTS Intro-Intermediate hoặc IELTS Upper-Intermediate.

b) Nghĩa vụ của học viên

-Hoàn thành khóa học và cam kết đạt trình độ đầu ra của khóa học (Theo Courses Assessment Policy). Trường hợp không đạt học viên sẽ hoàn trả phần học phí đã hỗ trợ và các định mức được miễn trừ cho Nhà trường.

5. Điều kiện đầu vào và đăng ký

Trình độ đầu vào được xác định dựa trên chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEIC 4 kỹ năng, TOEFL iBT, Cambridge Tests) còn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. Viên chức không có chứng chỉ quốc tế sẽ được sắp xếp kiểm tra trình độ đầu vào (bắt buộc).

 • Lưu ý:
 1. Viên chức đã kiểm tra trình độ đầu vào trong đợt chiêu sinh tháng 5/2018, 10/2018 và đạt yêu cầu thì có thể sử dụng kết quả đó để xét đầu vào các khóa học hiện tại.
 2. Học viên đã hoàn thành các khóa học tiếng Anh tại trường có thể tiếp tục học lên cấp độ cao hơn mà không cần kiểm tra đầu vào.
 • Lịch kiểm tra trình độ đầu vào: viên chức chọn 1 trong 2 ca thi:

       - Ca 1: Buổi sáng (8:00 - 11:00) ngày 19/8/2019 (thứ Hai) tại Phòng A.306.

       - Ca 2: Buổi sáng (8:00 - 11:30) ngày 20/8/2019 (thứ Ba) tại Phòng A.307.

       - Viên chức không sắp xếp được thời gian để tham gia 2 ca thi trên, vui lòng thông báo với Phòng Nhân sự để sắp xếp thi trực tiếp tại ILACS.

          Nội dung thi: Writing & Speaking.

            Viên chức tham dự, vui lòng đăng ký theo đơn vị (Mẫu đăng ký đính kèm). Danh sách đăng ký vui lòng gửi về Phòng Nhân sự (qua Ms. Hồng Phượng, email: phuongnth@ueh.edu.vn, 0382.522.688, 028.3822.9272 - Ext 15) chậm nhất là thứ Tư, ngày 14 tháng 8 năm 2019 để Phòng tổng hợp và tiến hành tổ chức khóa bồi dưỡng./-

 

Top