Skip Menu

17:00 - 25/08/2017

Tọa đàm “Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH”

Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung, thực hiện Văn hóa UEH và Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH trong toàn thể viên chức, người lao động. Sáng ngày 24/8/2017, tại Hội trường A.103, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức buổi Tọa đàm “Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH”.

Tham dự buổi tọa đàm có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Quang Việt - Chủ tịch Công đoàn trường cùng lãnh đạo các đơn vị và viên chức thuộc UEH tham dự.

Khai mạc tọa đàm, Thầy Bùi Quang Việt trao đổi về vai trò của tổ chức Công đoàn trường trong việc vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức UEH. Ngoài ra, các đại biểu tham dự cũng đã trình bày nhiều tham luận liên quan đến việc tuyên truyền và thực hiện Quy tắc ứng xử trong UEH như:

- Vai trò của cán bộ công đoàn trong việc giám sát thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH tại khoa.

- Người cán bộ công đoàn gương mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử viên chức UEH.

- Vai trò công đoàn đơn vị trong việc giám sát thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH tại Phòng QLĐT-CTSV.

- Ứng xử của viên chức UEH trong công tác coi thi.

- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử của viên chức UEH.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

Đoàn Chủ tịch điều hành buổi tọa đàm

Thầy Bùi Quang Việt phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

ThS. Nguyễn Thiện Duy - Trưởng phòng CTCT giới thiệu tổng quan Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH và thực hiện cập nhật, bổ sung Văn hóa UEH (Phiên bản 2017)

Các đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm

Viên chức UEH tham gia buổi tọa đàm

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top