Skip Menu

11:00 - 15/09/2017

UEH tổ chức Hội nghị Đào tạo đại học chính quy năm 2017

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sáng ngày 14/9/2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức Hội nghị Đào tạo đại học chính quy năm 2017.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo UEH có TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng và hơn 100 viên chức thuộc UEH cũng tham dự.

Tổng quan Hội nghị

Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt phát biểu khai mạc Hội nghị

Để tạo tiện ích tối đa cho người học, năm 2015 UEH đã triển khai và áp dụng hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning vào quá trình đào tạo. Qua hai năm triển khai, hệ thống đã thể hiện được ưu thế của mình trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại UEH.

ThS. Võ Hà Quang Định -Trưởng phòng CNTT báo cáo tổng kết hoạt động hệ thống LMS-UEH

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng của hoạt động đào tạo tại UEH thông qua phản hồi của người học, từ ngày 5-9/9/2017, Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên đã tiến hành khảo sát toàn thể sinh viên Văn bằng 2 - ĐHCQ đang theo học tại UEH (có 630 mẫu, Bảng khảo sát gồm 15 câu hỏi với Thang đo likert 5 điểm). Kết quả khảo sát đã phát họa tương đối rõ nét về tình hình đào tạo hệ Văn bằng 2 - ĐHCQ tại trường. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để nhà trường đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ người học tại trường.

ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh - Phó Trưởng phòng QLĐT-CTSV báo cáo kết quả khảo sát sinh viên VB2-ĐHCQ

Với những thách thức đặt ra trong tình hình mới, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng lớn trong đào tạo đại học. Bắt đầu từ năm 2018, trong hoạt động đào tạo ĐHCQ, UEH tập trung những công việc trọng điểm như: Xây dựng hệ thống/chức danh trợ giảng; Xác định ngưỡng tiếng Anh đầu vào cho Sinh viên ĐHCQ; Nâng chuẩn đầu ra tiếng Anh từ TOEIC 500 lên 550 (K.44); Cải tiến quá trình thực tập [internship] của sinh viên, xây dựng học kỳ doanh nghiệp; …

Thầy Nguyễn Hữu Huy Nhựt trao đổi các công việc triển khai từ năm 2018 tại UEH

Trong hội thảo, để giúp viên chức của UEH hiểu rõ hơn tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến mọi mặt đời sống, trong đó có lĩnh vực đào tạo. TS. Lê Ngọc Thạnh - Trưởng khoa Công nghệ thông tin kinh doanh báo cáo khái quát những nội dung cơ bản của cuộc CM Công nghiệp 4.0, cơ hội, thách thức đối với thị trường lao động và giáo dục đại học.

Thầy Lê Ngọc Thạnh báo cáo tại Hội nghị

Viên chức UEH tham gia Hội nghị trao đổi ý kiến

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top