Skip Menu

19:22 - 24/01/2018

UEH đào tạo sinh viên theo tiêu chuẩn quốc tế

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) hiện đang theo đuổi chiến lược quốc tế hóa tất cả các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị nhà trường, trong đó lĩnh vực đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Quốc tế hóa chương trình đào tạo tại UEH đã được thực hiện từ rất sớm thể hiện ở ba điểm chính:

(1) 15 chương trình đào tạo liên kết với các đối tác quốc tế như Hoa Kỳ, Úc, Châu Âu được UEH triển khai từ năm 1994;

(2) Thành lập Viện Đào tạo quốc tế - ISB từ năm 2009, trực tiếp giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với các chương trình đào tạo theo thông lệ quốc tế;

(3) Triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH cho bậc cao học từ năm 2015 và đại học năm 2016. Chương trình tiên tiến quốc tế UEH theo triết lý dạy những gì các trường tiên tiến trên thế giới đang dạy, được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới nằm trong top 100 (trình độ sau đại học) và top 200 (trình độ đại học).

Các chương trình đào tạo quốc tế được đảm bảo chất lượng bên trong theo thông lệ quốc tế và kiểm định chất lượng bên ngoài bởi các tổ chức đánh giá kiểm định độc lập trong nước, khu vực và quốc tế. UEH thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế với các mục tiêu sau:

(1) Cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ đào tạo từ các chương trình của UEH nhằm đảm bảo quyền lợi người học và nhà tuyển dụng cũng như các bên liên quan với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

(2) Đảm bảo tính liên thông với các đối tác quốc tế, tạo tính đa dạng trong lựa chọn của người học khi học các chương trình của UEH;

(3) Tạo uy tín học thuật tốt nhất với các trường tiên tiến để mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu theo hướng công nhận lẫn nhau.

Hiện nay, đã có 8 trường đại học quốc tế ký MOU chấp nhận chương trình 2+2 (articulation) của UEH.

Với mục tiêu không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, các chương trình đào tạo của UEH hướng đến tri thức, tư duy kinh doanh và kỹ năng; đào tạo công dân toàn cầu trước những biến đổi rất thách thức của thế giới và môi trường kinh doanh toàn cầu theo chuẩn mực mà các trường đại học ở các nước phát triển, đạt chuẩn quốc tế.  Để đạt được mục tiêu này, UEH liên kết với nhiều đối tác học thuật trên thế giới và các doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam thực hiện quá trình đào tạo theo thiết kế khoa học Problem Solving for Organization (giải quyết các vấn đề cho tổ chức doanh nghiệp kết hợp 3 tam giác tổ chức doanh nghiệp - giảng viên - sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa). Chính vì vậy, theo kết quả khảo sát sinh viên UEH tốt nghiệp năm 2017, số lượng sinh viên có việc làm từ 3-6 tháng đạt được tỷ lệ bình quân 93,42%; trong đó, 97% sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại, Kế toán; 92% sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Marketing; 90% sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Với nỗ lực vượt trội, chương trình tiên tiến quốc tế đã góp phần thực hiện sứ mệnh của UEH trong việc bắt kịp các xu hướng mới về quản lý kinh doanh toàn cầu của các công ty quốc tế. Chương trình có mục tiêu bám sát định vị cốt lõi và góp phần thực hiện chiến lược quốc tế hóa của UEH. Sự hợp tác giữa UEH với các doanh nghiệp và các tổ chức khác sẽ tác động tích cực định hướng phát triển chương trình đào tạo và tạo lợi thế cho hồ sơ năng lực của sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình này.

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Công tác chính trị, 

Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình.

Top