Skip Menu

10:30 - 29/06/2018

Thông báo số 1 về tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

1. Danh sách hồ sơ đạt vòng sơ tuyển kỳ tuyển dụng viên chức UEH đợt 1 năm 2018

2. Tiến độ thực hiện tổ chức thi/xét tuyển
+ Ngày 03/7/2018: Tổ chức thi (vòng 1) gồm các môn: Kiến thức chung, Tiếng Anh và Tin học văn phòng. Cụ thể:
  • Thi Kiến thức chung: 08g00 thứ Ba, ngày 03/7/2018 tại Phòng A3.04;
  • Thi Tin học: 10g00 thứ Ba, ngày 03/7/2018 tại Phòng A3.04;
  • Thi Tiếng Anh: 14g00 thứ Ba, ngày 03/7/2018 tại Phòng A3.04.
+ Ngày 04/7/2018: Thông báo kết quả thi vòng 1 và danh sách ứng viên thi tiếp vòng 2 qua email ứng viên;
+ Ngày 06/7/2018: Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (vòng 2)/xét tuyển;
+ Ngày 10/7/2018: Dự kiến thông báo kết quả thi qua email ứng viên;
+ Ngày 15/7/2018: Dự kiến thực hiện các thủ tục ký hợp đồng làm việc.

Top