Skip Menu

13:00 - 13/11/2018

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Số/Ký hiệu
2216/TB-ĐHKT-VP
Ngày ban hành 12/11/2018
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu
Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
Bản đầy đủ Tải về

 

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Trường thông báo đến các đơn vị lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

1. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ từ thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba, ngày 01 tháng 01 năm 2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019.

2. Một số lưu ý

- Trước khi nghỉ, yêu cầu các đơn vị niêm phong phòng làm việc, tài sản trang thiết bị; kiểm tra và tắt toàn bộ hệ thống điện phòng làm việc; đặc biệt chú trọng công tác PCCC và bảo vệ an toàn, trật tự tại cơ sở;

- Phòng Cơ sở vật chất thực hiện công tác tổng vệ sinh tất cả các cơ sở thuộc Trường, kiểm tra hệ thống điện, tài sản trước khi nghỉ;

- Văn phòng trường, Phòng Nhân sự phối hợp với lãnh đạo các đơn vị để chỉ đạo Đội Bảo vệ, Trung đội Dân quân tự vệ, Đội Phòng cháy chữa cháy triển khai công tác bảo vệ và PCCC ở tất cả các cơ sở theo chế độ 24/24, nhằm đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường.

Trường đề nghị các Trưởng đơn vị thông tin cho toàn thể viên chức, người lao động và người học của đơn vị được biết và thực hiện./-

Top