Skip Menu

16:18 - 27/11/2018

Thông báo về chương trình học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm khuyến khích, động viên các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tổ chức chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

-         Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42.

-         Số lượng học bổng: 03 suất.

-         Trị giá học bổng: 56.000.000 đồng/suất.

      Học bổng được chia làm 02 đợt, mỗi đợt là 28.000.000 đồng. Sinh viên được nhận học bổng đợt 1, nếu duy trì kết quả học tập và rèn luyện thì sẽ được xét hưởng tiếp học bổng đợt 2.

-         Điều kiện nhận học bổng:

+       Sinh viên có kết quả học tập trong 2 năm đầu, mỗi năm đạt 7.0 trở lên, hạnh kiểm tốt, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện sôi nổi, ưu tiên có trình độ ngoại ngữ;

+       Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình sống ở vùng sâu vùng xa, thuộc diện chính sách ưu đãi hoặc là trẻ mồ côi, nhưng có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập;

+       Chưa nhận bất kỳ học bổng nào khác trong năm 2018.

-         Quyền lợi của sinh viên khi được nhận học bổng:

+       Được Cathay tuyển dụng chính thức sau khi tốt nghiệp;

+       Được hỗ trợ đào tạo theo chính sách của Công ty.

-         Trách nhiệm của sinh viên khi được nhận học bổng:

+       Duy trì kết quả học tập và rèn luyện trong các năm tiếp theo;

+       Cung cấp bảng điểm trong thời gian nhận học bổng;

+       Cam kết sẽ làm việc theo sự phân công của Cathay ít nhất 02 năm sau khi tốt nghiệp nếu được Cathay tuyển dụng, trường hợp vi phạm phải hoàn trả 50% học bổng.

-         Hồ sơ xin học bổng gồm có:

+       Đơn xin hỗ trợ học bổng (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+       Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

+       Thư ngỏ do sinh viên tự viết;

+       Ảnh 3x4;

+       CMND có chứng thực;

+       Giấy chứng nhận Hộ nghèo/ Hộ cận nghèo năm 2018 có chứng thực hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn (trình bày cụ thể, có xác nhận của địa phương);

+       Bảng điểm quá trình học tập (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);

+       Bảng điểm rèn luyện (có xác nhận của Phòng Công tác chính trị);

+       Bản photo bằng cấp ngoại ngữ (tiếng Trung, nếu có);

+       Bản photo giấy chứng nhận hoạt động ngoại khóa (của nhà trường, hoặc tổ chức ngoài nhà trường).

-         Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/12/2018.

-         Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3855 1777 (gặp thầy Lộc)

 

 

Nơi nhận:

-       Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-       Lưu: VT.

                                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                         

                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                     ThS. Huỳnh Thúc Định

File thông báo đầy đủ

Top