Skip Menu

12:00 - 30/11/2018

Thông báo về việc thực hiện và quyết toán các khoản chi ngân sách hoạt động theo dự toán năm 2018,...

Số/Ký hiệu
2742/TB-ĐHKT-TCKT
Ngày ban hành 30/11/2018
Người ký ThS. Bùi Quang Hùng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Trích yếu
Thông báo về việc thực hiện và quyết toán các khoản chi ngân sách hoạt động theo dự toán năm 2018, Hoàn tất kê khai thanh toán thù lao giảng dạy và các hoạt động đào tạo khác năm 2018
Bản đầy đủ Tải về

 

          Để đảm bảo công tác quyết toán tài chính năm 2018 theo đúng tiến độ và hoàn tất việc thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên theo đơn giá năm 2018. Phòng Tài chính - Kế toán thông báo đến các đơn vị thuộc Trường các nội dung liên quan như sau:

          1. Đối với các khoản chi ngân sách hoạt động chưa sử dụng, hạn cuối để các đơn vị tạm ứng (nếu có) đến ngày 15/12/2018.

          Các đơn vị thanh, quyết toán các khoản chi ngân sách hoạt động sử dụng và tạm ứng theo dự toán năm 2018 hạn cuối đến ngày 05/01/2019.

          2. Các đơn vị rà soát, hoàn tất việc kê khai khối lượng giảng dạy và các hoạt động đào tạo khác của giảng viên năm 2018 đến trước ngày 15/12/2018.

          Từ ngày 05/01/2019 Phòng Tài chính - Kế toán sẽ tạm thời thanh toán thù lao giảng dạy năm 2019 theo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018. Sau khi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 được ban hành, phòng Tài chính - Kế toán sẽ cập nhật và tiến hành điều chỉnh bổ sung theo quy chế mới.

          Phòng Tài chính - Kế toán rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của các đơn vị để phục vụ cho công tác quyết toán tài chính năm 2018 đúng thời gian quy định.

          Trân trọng.

Top