Skip Menu

10:31 - 03/12/2018

Thông báo về chương trình học bổng "Lương Định Của" năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học tốt và hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình học bổng “Lương Định Của” năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

-         Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43 thường trú tại tỉnh Sóc Trăng.

-         Số lượng: 80 suất cho các trường đại học tại TP.HCM.

-         Trị giá học bổng: 3.000.000 đồng/suất.

-         Điều kiện được xét cấp học bổng:

+   Điểm trung bình chung của 02 học kỳ gần nhất từ 7,0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

+   Sinh viên thuộc diện khuyết tật, mồ côi, bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

-         Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:

+   Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+   Bảng điểm 02 học kỳ gần nhất (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);

+   Bảng điểm rèn luyện (có xác nhận của Phòng Công tác chính trị);

+   Bản photo bằng khen, giấy khen (nếu có);

+   Giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận/ Sổ hộ nghèo, cận nghèo;

+   Bản photo công chứng sổ hộ khẩu;

+   Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

-         Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2018.

-         Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3855 1777 (gặp thầy Lộc)

 

                                                                      KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

Các đơn vị liên quan (để phối hợp);                                                   

- Lưu: VT                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                             ThS. Huỳnh Thúc Định

 

File thông báo đầy đủ

Top