Skip Menu

10:42 - 04/12/2018

Thông báo về chương trình học bổng "Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau" năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình học bổng “Đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau” năm 2019, cụ thể như sau:

-         Đối tượng:

+   Là sinh viên hệ chính quy khóa 41, 42, 43 thuộc Trường.

+   Thường trú tại tỉnh Bạc Liêu hoặc Cà Mau.

-         Số lượng: 08 suất (04 suất cho sinh viên Bạc Liêu, 04 suất cho sinh viên Cà Mau)

-         Trị giá học bổng: 2.000.000 đồng/suất.

-         Điều kiện được xét cấp học bổng:

+   Điểm trung bình 02 học kỳ gần nhất từ 7,0 trở lên hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

+   Có phẩm chất đạo đức tốt.

-         Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:

+   Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu, download tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);

+   Bảng điểm 02 học kỳ gần nhất (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV);

+   Bảng điểm rèn luyện (có xác nhận của Phòng CTCT);

+   Các giấy khen, bằng khen về thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa (nếu có);

+   Giấy xác nhận gia đình thuộc diện chính sách của địa phương nơi cư trú (có ảnh và dấu giáp lai) hoặc Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Sổ hộ nghèo (bản sao công chứng) (nếu có);

+   Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu;

-         Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2018.

-         Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3855 1777 (gặp thầy Lộc)

 

 

                                                                      KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

Các đơn vị liên quan (để phối hợp);                                                   

- Lưu: VT                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                             ThS. Huỳnh Thúc Định

File thông báo đầy đủ

Top