Skip Menu

15:56 - 04/02/2019

Thư chúc Tết của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu, BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

 

 

 

Không khí Tết rộn ràng tại Cơ sở A Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

 

 

Nguồn: Phòng Công tác chính trị, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top