Skip Menu

17:34 - 08/08/2019

UEH tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (E-Office) cho viên chức khối quản lý

Sáng ngày 08/8/2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (E-Office) cho các viên chức khối quản lý.

Tại buổi tập huấn, ThS. Nguyễn Thiện Duy - Chánh Văn phòng trường đã phân tích bối cảnh tác động, mục đích và lợi ích của Hệ thống Văn phòng điện tử đến toàn thể viên chức tham gia.

ThS. Nguyễn Thiện Duy - Chánh Văn phòng UEH phát biểu mở đầu buổi tập huấn

Với mục tiêu cải cách công tác hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời chuẩn hóa và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp tại UEH, Hệ thống Văn phòng điện tử ra đời không chỉ giúp quản lý văn bản một cách chính xác, khoa học mà người sử dụng còn có thể thực hiện quản lý, đăng ký phòng họp, xe và xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi thông qua thiết bị điện tử có kết nối Internet. Hệ thống Văn phòng điện tử sẽ được vận hành thử nghiệm từ ngày 12 tháng 8 năm 2019.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Các viên chức nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng

 

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử bằng phần mềm điện thoại

Tin, ảnh: Văn phòng trường, Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng.

 

Top