Skip Menu

09:44 - 15/08/2019

Chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh cho viên chức, người lao động khối quản lý UEH giai đoạn 2019-2023

Số/Ký hiệu
1806/CT-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 08/8/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

    Thực hiện Quy định số 1740/QyĐ-ĐHKT-NHSU ngày 01 tháng 8 năm 2019 của UEH về chuẩn trình độ tiếng Anh của viên chức, người lao động khối quản lý (sau đây gọi tắt là “Quy định 1740”), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo triển khai Chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh cho viên chức, người lao động khối quản lý UEH giai đoạn 2019-2023 với các nội dung như sau:

 1. UEH tổ chức các khóa học tiếng Anh

          1.1. Các khóa đào tạo IELTS

·Mục tiêu: Giúp phát triển chuyên sâu các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và kỹ năng học thuật trong môi trường quốc tế, giúp học viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi học thuật quốc tế.

·Đơn vị phối hợp tổ chức: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học (ILACS). Chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và kiểm định bởi Trường Đại học Waikato, New Zealand.

·Mỗi khóa học tương ứng với mỗi cấp độ IELTS[1], cụ thể:

Khóa học

Trình độ đầu vào

Trình độ đầu ra

Thời lượng

1)Bridge to IELTS 1

Tương đương IELTS 3.5

Tương đương IELTS 4.0

132 giờ (66 giờ giáo viên Việt Nam, 66 giờ giáo viên nước ngoài)

2)Bridge to IELTS 2

Tương đương IELTS 4.0

Tương đương IELTS 4.5

3)Bridge to IELTS 3

Tương đương IELTS 4.5

Tương đương IELTS 5.0

4)IELTS Intro-Intermediate

Tương đương IELTS 5.0

Tương đương IELTS 5.5

120 giờ (40 giờ giáo viên Việt Nam, 80 giờ giáo viên nước ngoài)

5)IELTS Upper Intermediate

Tương đương IELTS 5.5

Tương đương IELTS 6.0

6)IELTS Advanced

Tương đương IELTS 6.0

Tương đương IELTS 6.5

 

·Quyền lợi của học viên: Được hỗ trợ 60% học phí khóa học.

·Nghĩa vụ của học viên: Hoàn thành khóa học và cam kết đạt trình độ đầu ra của khóa học. Trường hợp không đạt học viên sẽ hoàn trả học phí cho Trường.

·Thông tin chi tiết khóa học, Trường sẽ gửi thông báo chiêu sinh đến các đối tượng thuộc thành phần tham dự.

          1.2. Khóa bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cơ bản

   Đối với viên chức, người lao động thuộc nhóm chức danh nhân viên (trừ nhân viên phục vụ, nhân viên đánh máy), UEH sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản theo các ngữ cảnh công việc. Thông tin chi tiết khóa học, Trường sẽ gửi thông báo chiêu sinh đến các đối tượng thuộc thành phần tham dự.

2. Phương án hỗ trợ về tài chính

   UEH hỗ trợ chi phí tự học, tương đương 10 triệu đồng cho viên chức khối quản lý lần đầu đạt chuẩn trình độ tiếng Anh và cho mỗi lần viên chức tăng 0.5 điểm IELTS (hoặc tương đương) về trình độ tiếng Anh.

   UEH hỗ trợ lệ phí thi IELTS theo thực tế nhưng không quá 5 triệu đồng sau khi học viên hoàn thành các khóa đào tạo IELTS với điều kiện kết quả thi đạt hoặc vượt chuẩn trình độ tiếng Anh và không thấp hơn chuẩn đầu ra của mỗi khóa học tương ứng.

3. Phương án nâng lương trước hạn

   Bổ sung thêm Quy định số 2970/QyĐ-ĐHKT-NHSU ngày 16/10/2018 về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, viên chức khối quản lý vượt chuẩn trình độ tiếng Anh theo Quy định 1740 được xem xét nâng lương trước hạn 01 lần.[1] Các lớp 4, 5, 6 sẽ tổ chức để viên chức khối quản lý học cùng với giảng viên để hiệu quả về chi phí.

 

Top