Skip Menu

13:47 - 08/03/2019

Thông báo về Khóa học "Workshop Proposal Writing for Research Projects" của DAAD

 

Kính gửi Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

 

Trung tâm Thông tin Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD tại TP.HCM xin kính gửi đến Quí nhà trường thông báo về Khóa học Workshop Proposal Writing for Research Projects của DAAD tổ chức ngày 13.04.2019 với các thông tin về việc đăng ký trong file đính kèm.

Mục đích của Khóa học là để hỗ trợ cho các ứng viên nghiên cứu sinh soạn thảo đề cương nghiên cứu hợp với chuẩn mực quốc tế và làm tăng khả năng thành công khi nộp hồ sơ cho các tổ chức quốc tế.

 

Chúng tôi kính mong Quí vị chuyển tiếp các thông tin về khóa học trong file đính kèm đến các Khoa, Phòng, Ban và các cá nhân có nhu cầu của Quí nhà trường.

 

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của Quí nhà trường.

 

Trân trọng kính chào!

Top