Skip Menu

10:21 - 08/04/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định thực tế Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính, Vĩnh Long

Thực hiện chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tại Vĩnh Long theo Quyết định số 5484/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Hội đồng thẩm định thực tế đã tiến hành công tác thẩm định Đề án thành lập Phân hiệu UEH trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, vào ngày 06/4/2019 vừa qua.

Hội đồng thẩm định do Ông Phạm Xuân Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên khác là đại điện Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ.

Về phía tỉnh Vĩnh Long có Ông Trần Hoàng Tựu - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long.

Ông Phạm Xuân Hậu - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT; Phó Chủ tịch Hội đồng; Trưởng đoàn thẩm định phát biểu 

Tại buổi thẩm định, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH đã báo cáo chi tiết các nội dung của Đề án thành lập Phân hiệu. Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng đã trao đổi làm rõ các nội dung đã trình bày liên quan đến điều kiện thành lập Phân hiệu; kiểm tra thực tế đất đai cơ sở vật chất - kỹ thuật; chất vấn và giải trình về những vấn đề liên quan đến điều kiện thành lập Phân hiệu.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH báo cáo chi tiết về Đề án thành lập Phân hiệu

Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định biểu quyết đồng ý trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐTquyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long.

Một số hình ảnh khác tại buổi thẩm định:

Tin, ảnh: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long; Văn phòng trường, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng - UEH.

Top