Skip Menu

13:24 - 11/04/2019

UEH cập nhật chiến lược phát triển đến năm 2025 - Tiếp tục tiên phong đổi mới

Sáng ngày 10/04/2019, tại Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức cuộc họp cập nhật chiến lược phát triển của UEH đến năm 2025, dựa trên đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng chính phủ ngày 15/01/2019, căn cứ vào kế hoạch, định hướng phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 và tình hình phát triển của Trường đến năm 2018.

Tham dự cuộc họp, có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; TS. Trần Thế Hoàng - Chủ tịch Hội Đồng trường; PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng tư vấn; GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Phó Hiệu trưởng; cùng với lãnh đạo của các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc Trường.

Tại cuộc họp, Ban giám hiệu cùng lãnh đạo nhà trường đã trao đổi các mục tiêu về đào tạo; nghiên cứu khoa học; tổ chức, cơ sở vật chất; hợp tác trong nước và quốc tế; xây dựng đội ngũ nhân sự, tài chính. Các giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mạng UEH đến năm 2025, trên tinh thần chung “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để luôn giữ vị trí tiên phong, nếu không sẽ bị tụt hậu so với thị trường”. Đến năm 2025, UEH trở thành Đại học đa ngành, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và định vị là Trường số 1 của Việt Nam về kinh tế, kinh doanh, luật và công nghệ.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Tin, Ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Top