Skip Menu

11:12 - 12/04/2019

Kế hoạch về công tác quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019 - 2024

Số/Ký hiệu
819/KH-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 10/4/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

1. Cơ sở pháp lý
- Hướng dẫn số 139-HD/BCSĐ ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ban Cán sự đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công văn số 89-CV/BCSĐ ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và thành lập Hội đồng trường, Hội đồng đại học năm 2019;
- Công văn số 142-CV/BCSĐ ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho ý kiến về công tác quy hoạch của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu: Xây dựng quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019-2024.

3. Chức danh quy hoạch
- Chủ tịch Hội đồng trường.

4. Nguồn giới thiệu quy hoạch
Công chức, viên chức UEH đáp ứng tiêu chuẩn hoặc thành viên ngoài UEH đáp ứng tiêu chuẩn và có cam kết trở thành cán bộ cơ hữu của UEH sau khi trúng cử.

5. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch: Quy hoạch từ 2 đến 3 người vào chức danh Chủ tịch Hội đồng trường.

6. Tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch
6.1. Về năng lực công tác và phẩm chất đạo đức
- Năng lực thực tiễn thể hiện ở kết quả và hiệu quả công việc, tinh thần chủ động, sáng tạo, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ viên chức; năng lực điều hành để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Đạo đức tốt, lối sống trong sạch, không lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng, nói đi đôi với làm.
6.2. Về độ tuổi
Những công chức, viên chức được đưa vào quy hoạch lần đầu phải đủ tuổi để tham gia được ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm):
- Đối với nam: sinh từ tháng 4/1964 trở về sau;
- Đối với nữ: sinh từ tháng 4/1969 trở về sau.

6.3. Về trình độ
- Có trình độ tiến sĩ.
6.4. Về kinh nghiệm công tác
- Đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng ít nhất 5 năm.
7. Quy trình
¡ Bước 1: Tập thể lãnh đạo UEH cho ý kiến vào danh sách nhân sự có triển vọng đưa vào quy hoạch
- Thành phần: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, Ban thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường.
- Thời gian: 09h00 thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp A1.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
- Nội dung:
+ Căn cứ kết quả đánh giá thực hiện công việc và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, Phòng Nhân sự thẩm định, rà soát và dự kiến danh sách nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch;
+ Tập thể lãnh đạo UEH xem xét, cho ý kiến vào danh sách trước khi đưa ra lấy phiếu giới thiệu tại bước 2.
¡ Bước 2: Hội nghị Cán bộ chủ chốt UEH mở rộng
- Thành phần: Ban chấp hành Đảng bộ, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, các thành viên Hội đồng trường là viên chức UEH, Ban chấp hành Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư chi bộ; Chủ tịch/Tổ trưởng công đoàn đơn vị; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn; Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ; giảng viên cao cấp, giảng viên chính, chuyên viên chính và tương đương.
- Thời gian: 08h00 thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường A.116, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
- Nội dung:
+ Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019-2024;
+ Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm giới thiệu người thay thế cương vị mình (2 - 3 người);
+ Phòng Nhân sự tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch, báo cáo Tập thể lãnh đạo UEH thống nhất danh sách nhân sự trước khi tiến hành bước 3.
¡ Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ
- Thành phần: Ban chấp hành Đảng bộ.
- Thời gian: 14h00 thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp A1.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
- Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019-2024.
¡ Bước 4: Tập thể lãnh đạo UEH lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019-2024
- Thành phần: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, Ban thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường
- Thời gian: 16h00 thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp A1.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
- Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu kết quả giới thiệu của các bước trên, tập thể lãnh đạo UEH thảo luận, bỏ phiếu quyết định giới thiệu quy hoạch. Những cá nhân được trên 50% số phiếu tán thành của tập thể lãnh đạo UEH được đưa vào danh sách quy hoạch. Phòng Nhân sự chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ và công khai kết quả quy hoạch theo quy định trước thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019.

Trên đây là Kế hoạch về công tác quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng trường giai đoạn 2019-2024, đề nghị các tập thể, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện; trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự (Mr. Quốc Khanh, ) 0913 620122 - * qk@ueh.edu.vn) để được giải đáp./-

Top