Skip Menu

10:00 - 12/04/2019

Thông báo Lễ vinh danh các danh hiệu và giải thưởng của năm 2018

Số/Ký hiệu
820/TB-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 08/4/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH đã tiến hành họp và bình chọn các danh hiệu “Giảng viên của năm”, “Cán bộ quản lý của năm”, “Nhân viên của năm” và giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm” cho các viên chức thuộc ba khối giảng dạy, quản lý và phục vụ năm 2018.

Vì vậy, để tôn vinh các cá nhân đã đạt được các thành tích nêu trên, UEH tổ chức Lễ vinh danh các danh hiệu và giải thưởng của năm 2018, cụ thể:

1. Thời gian: 10h00, thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Phòng A. 205, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

3. Thành phần

• Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn; Chủ tịch Công đoàn trường;

• Các viên chức thuộc top 3 mỗi danh hiệu, giải thưởng năm 2018;

• Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường;

• Viên chức quan tâm tham dự.

Đề nghị các Trưởng đơn vị thông tin đến viên chức được biết và tham dự./

 

Top