Skip Menu

08:56 - 24/04/2019

THÔNG BÁO: Về việc hỗ trợ phí tham dự cho bài viết được Hội thảo “31 st Asian Finance Association annual Conference” chấp thuận

THÔNG BÁO

V/v hỗ trợ phí tham dự cho bài viết được Hội thảo “31st Asian Finance Association Annual Conference” chấp thuận

 

Theo kế hoạch ngày 02 tháng 10 năm 2018, trong năm 2019, tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội thảo khoa học quốc tế “31st Asian FA Annual Conference” ngày 7,8,9/7/2019.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến quý thầy cô và cán bộ viên chức UEH có bài viết được chấp thuận bởi hội thảo trên như sau:

  • Bài viết được Hội thảo chấp nhận sẽ được tính giờ NCKH tương đương 1.200 giờ/bài.
  • Hai mươi bài viết nộp sớm nhất và được hội thảo chấp nhận sẽ được UEH hỗ trợ 50% phí tham dự (200 USD tương đương 4.600.000 VNĐ).
  • Cách thức nhận hỗ trợ: Quý thầy cô và cán bộ viên chức cung cấp xác nhận từ ban tổ chức hội thảo đến email: khanhlhy@ueh.edu.vn và đến phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế ký nhận khoản hỗ trợ đến hết ngày 30/5/2019 làm cơ sở để phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế đề xuất phòng Tài chính - Kế toán chi khoản hỗ trợ qua chuyển khoản.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến quý thầy cô và cán bộ viên chức về thời hạn nhận bài hội thảo được kéo dài đến ngày 30/4/2019.

 

File gốc đính kèm.

Top