Skip Menu

09:36 - 03/05/2019

Thông báo về chương trình học bổng "Swing for Dream" năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên UEH có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức Chương trình học bổng “Swing for Dream” năm 2019, cụ thể như sau:

Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44.

Số suất: 10 suất.

Trị giá học bổng: 10.000.000 đồng/suất.

Điều kiện:

+ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 7,0 trở lên.

+ Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong học kỳ cuối 2019.

Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm:

+ Đơn xin học bổng mô tả rõ hoàn cảnh thực tế của bản thân và gia đình, nêu rõ lý do xin học bổng (download mẫu đơn tại website: http://tthtsv.ueh.edu.vn);.

+ Bảng điểm học kỳ cuối năm 2018 (có xác nhận của Phòng QLĐT-CTSV).

+ Giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương hoặc bản sao Sổ hộ nghèo/cận nghèo năm 2019 có công chứng.

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/5/2019.

Địa điểm nộp hồ sơ:

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÒNG B0.14, CƠ SỞ 279 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, P.5, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3855 1777 (gặp thầy Lộc)

 

Nơi nhận:                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

-       Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

-       Lưu: VT.                                                                                                    

                                                        (đã ký)

                                                           

                                                                                                            ThS. Huỳnh Thúc Định

File thông báo đầy đủ

Top