Skip Menu

09:14 - 13/05/2019

Thông báo về chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2019”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2019” cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

Đối tượng: là sinh viên hệ đại học chính quy khóa 41 có hộ khẩu tại tỉnh Khánh Hòa.

Số lượng: 100 suất cho các trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh.

Trị giá học bổng:

Học bổng Platinum (2.500.000 đồng/ suất), điều kiện: Điểm trung bình chung 2 học kỳ gần nhất (HKĐ 2018 và HKC 2018) từ 8,5 trở lên và không có điểm dưới 5 ở các môn học trong học kỳ.

Học bổng Gold (2.000.000 đồng/ suất), điều kiện: Điểm trung bình chung 2 học kỳ gần nhất (HKĐ 2018 và HKC 2018) từ 8,0 trở lên và không có điểm dưới 5 ở các môn học trong học kỳ.

Học bổng Silver (1.500.000 đồng/ suất), điều kiện: Điểm trung bình chung 2 học kỳ gần nhất (HKĐ 2018 và HKC 2018) từ 7,0 trở lên và không có điểm dưới 5 ở các môn học trong học kỳ.

Thủ tục đăng ký xét học bổng

Nộp hồ sơ: sinh viên đăng ký xét cấp học bổng trực tuyến tại website: vieclam.khatoco.com, chuyên mục "Học bổng Khatoco"; hồ sơ (scan hoặc chụp ảnh) bao gồm:

§  Thẻ sinh viên;

§  Chứng minh nhân dân (cấp tại Khánh Hòa);

§  Bảng điểm 02 học kỳ gần nhất (HKĐ 2018 và HKC 2018);

§  Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận các thành tích khác (nếu có).

Lưu ý: Sinh viên phải đảm bảo tính trung thực của hồ sơ, nếu phát hiện có gian lận, Ban Tổ chức sẽ thông báo đến trường nơi sinh viên đang theo học.

Hạn nộp hồ sơ

§  Đến hết ngày 31/5/2019.

§  Ưu tiên cho những hồ sơ đăng ký sớm.

Kết quả học bổng:

+ Hồ sơ được xét chọn sẽ được công khai trên website vieclam.khatoco.com.

+ Giấy mời tham dự buổi lễ "Trao học bổng và giới thiệu về Tổng công ty Khánh Việt" sẽ được Ban Tổ chức (BTC) gửi qua địa chỉ email sinh viên đã đăng ký.

+ Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16/6/2019 (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên giấy mời).

Lưu ý

§  Khi tham dự buổi lễ, sinh viên cần mang theo bản chính bộ hồ sơ để BTC đối chiếu.

§  BTC sẽ liên lạc qua địa chỉ emai hoặc số điện thoại sinh viên đăng ký, vui lòng kiểm tra mail thường xuyên để nhận thông tin kịp thời từ BTC.

Thông tin liên hệ: sinh viên thắc mắc về chương trình học bổng vui lòng liên hệ chị Kim Thanh, Phòng Hành chính – Nhân sự, Tổng công ty Khánh Việt, điện thoại: 0942 999 673.

Nơi nhận:                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

-       Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

-       Lưu: VT.                                                                                                    

                                                        (đã ký)

                                                           

                                                                                                            ThS. Huỳnh Thúc Định

 

File thông báo đầy đủ

Top