Skip Menu

07:56 - 17/05/2019

KẾ HOẠCH: Về việc tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại UEH”

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại UEH”
 
Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mạng UEH đến năm 2025, nhà trường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị đào tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản trị thông qua chỉ tiêu công việc (KPIs) và chính sách hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện. Đây là lần đầu tiên nhà trường tiến hành hoạt động này, việc các Khoa/Viện tự chịu trách nhiệm theo các tiêu chí còn khá mới, chắc chắn sẽ đối diện với không ít thách thức. Do đó, Trường tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại UEH”:
1. Mục tiêu:
- Trao đổi những kinh nghiệm của một số đơn vị trong trường, các khoa/viện đào tạo về tổ chức hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
- Trao đổi, thảo luận về cách thức để triển khai thành công KPIs tại các đơn vị cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;
- Tiếp nhận các góp ý, đề xuất về sự hỗ trợ từ phía nhà trường, các phòng quản lý chức năng.
2. Thành phần tham dự:
- Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT, Chủ Tịch HĐTV, Chủ tịch Công Đoàn
- Trưởng và phó các khoa/viện đào tạo;
- Trưởng các phòng quản lý chức năng.
3. Thời gian: từ 9g00 đến 12g00 thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019.
4. Địa điểm: Phòng A205 - Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
5. Nội dung chính:
- Tham luận “Thành công và thách thức trong việc phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh” – PGS.TS. Bùi Thanh Tráng;
- Tham luận “Thành công và khó khăn, thách thức của khoa Tài chính trong việc triển khai các chương trình liên kết quốc tế” – PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo;
- Tham luận “Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của ISB và bài học chia sẻ” – PGS.TS. Trần Hà Minh Quân;
- Trao đổi và thảo luận;
- Kết luận của Hiệu trưởng.
6. Kết quả mong đợi:
Tọa đàm là cơ hội giúp các đơn vị học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau; từ đó có những chính sách, chiến lược phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình nhằm hoàn thành các chỉ tiêu công việc cụ thể trong Bản ghi nhớ đã ký kết; chủ động phát huy tối đa nguồn lực và phát triển xứng tầm. Đây là cơ sở quan trọng tạo bước tiến mạnh mẽ, góp phần nâng cao thứ hạng của UEH trên các Bảng xếp hạng. 
7. Kinh phí:
Nguồn kinh phí của trường dành cho hoạt động khoa học công nghệ năm 2019
 

Top