Skip Menu

13:55 - 19/06/2019

Thông báo về việc tuyển chọn các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia Chương trình ươm tạo dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đợt 2 năm 2019

Thành lập vào tháng 4 năm 2018, trên cơ sở hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và Đại học Quản lý Singapore dưới sự hỗ trợ của Quỹ đầu tư VinaCapital và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII) đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của trường. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn chiến lược và giải pháp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo tại UEH.

Vườn ươm Khởi nghiêp Đổi mới Sáng tạo UII hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại UEH và kết nối các chuyên gia để hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp mang yếu tố đổi mới sáng tạo. Chúng tôi mong muốn áp dụng kiến thức, kinh nghiệm của hai lĩnh vực kinh tế và công nghệ để giải quyết nhu cầu thị trường, mang lại lợi ích cho sinh viên, nuôi dưỡng và phát triển những ý tưởng đột phát để phát triển xã hội bền vững. Chương trình Ươm tạo dự án khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo hướng đến việc tạo cơ hội cho mọi dự án phát triển kế hoạch của họ. Mục tiêu của Vươn ươm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo là “Hình thành bệ phóng bền vững cho các công ty thành công trong tương lai”.

Chương trình thông báo tuyển chọn 10 dự án tham gia vườn ươm đợt 2 năm 2019, như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn dự án:

a) Điều kiện cần:

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ, nghiên cứu kinh tế ứng dụng, đổi mới sáng tạo xã hội;
 • Dự án đã có sản phẩm mẫu (prototype) hoặc sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) sẵn sàng thương mại hóa hoặc dự án sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng tiếp theo kể từ ngày nộp hồ sơ;
 • Được thành lập hoặc đồng sáng lập bởi sinh viên, cựu sinh viên, hoặc đối tượng khác nằm trong các chương trình hợp tác của UEH;  

b) Điều kiện đủ:

 • Tính khác biệt: dự án có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, có rào cản cho đối thủ gia nhập ngành hoặc nhân rộng mô hình kinh doanh;
 • Sự trưởng thành của mô hình kinh doanh: dự án đã có sản phẩm mẫu hoặc sản phẩm khả dụng tối thiểu với các bước thu hút ban đầu (dữ liệu người dùng đầu tiên, khách hàng đầu tiên hoặc doanh thu ban đầu);
 • Tính bền vững: Dự án có tầm nhìn hoặc kế hoạch phát triển khả thi trong vòng sáu tháng tới;
 • Đội ngũ sáng lập: có ý tưởng phù hợp đúng xu hướng phát triển của thị trường, các kỹ năng và khả năng liên quan điều hành dự án khởi nghiệp, đam mê và kiên trì, mong muốn đóng góp cho cộng đồng khởi nghiệp UEH.
 • Khả năng cống hiến của nhóm dự án: các thành viên trong dự án có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp, có ít nhất 01 thành viên làm việc toàn thời gian cho dự án trong vòng 6 tháng tiếp theo.

2.Quy trình đăng ký và xét chọn:

a) Vòng sơ loại:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến

Thời gian: từ 17/6/2019 đến 05/7/2019

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer6yO-IX1BVbLWZzl61U78L_cSHreiub4zRNIYIjxl37p9Ww/viewform

 • Bước 2: Xét duyệt các hồ sơ đủ điều kiện

Thời gian: từ 05/7/2019 đến 10/7/2019

Thông báo kết quả các dự án tham gia Vòng Phỏng vấn tại website Viện Đổi mới Sáng tạo UEH.

b) Vòng Phỏng vấn:

Thời gian: từ 13/7/2019 đến 20/7/2019

Lịch phỏng vấn sẽ được thông báo cụ thể qua email

Nội dung phỏng vấn:

 • Thuyết trình về dự án tối đa 10 phút, bao gồm các nội dung sau: (1) giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ có minh chứng, (2) giai đoạn phát triển của dự án, (3) đội ngũ nhân dự thực hiện dự án.
 • Trả lời các câu hỏi của Hội đồng thẩm định (10-15 phút).

Thành viên Hội đồng thẩm định bao gồm:

 • Đại diện Ban Tư vấn Viện Đổi mới Sáng tạo;
 • Đại diện Ban Chuyên gia;
 • Đại diện Ban Cố vấn;
 •  Đại diện Doanh nhân thành đạt;

c) Tiếp nhận dự án tham gia Chương trình ươm tạo dự án Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo

 • Thông báo kết quả tuyển chọn và gửi Đơn đăng ký tham gia Vườn ươm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo;
 • Gặp gỡ, trao đổi và giải đáp các thắc mắc liên quan đến các hoạt động của Chương trình;
 • Hướng dẫn các sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức sự kiện tại Viện Đổi mới Sáng tạo UEH.

3. Nguồn lực hỗ trợ cho dự án tham gia Chương trình ươm tạo:

Các dự án tham gia chương trình được ưu tiên tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ sự phát triển của dự án:

 • Không gian làm việc chung và các tiện ích khác;
 • Chuyên gia tư vấn để hướng dẫn hành trình phát triển dự án trong thời gian ươm tạo;
 • Có Người cố vấn định hướng và góp ý trong quá trình triển khai dự án, giúp phát triển kỹ năng cần thiết;
 • Các buổi thảo luận với chuyên gia, doanh nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án đang thực hiện;
 • Tham gia các khóa huấn luyện và workshop dựa trên giai đoạn phát triển của doanh nghiệp;
 • Kết nối với mạng lưới chuyên gia kinh tế, khoa học kỹ thuật, doanh nhân thành đạt và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước;
 • Cơ hội nâng cao kỹ năng thuyết phục nhà đầu tư và kết nối nhà đầu tư hoặc quỹ đầu tư phù hơp;
 • Tham gia các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Chi tiết về các giai đoạn ươm tạo và nội dung hỗ trợ vui lòng tham khảo tại website www.uii.ueh.edu.vn.

Thông tin trao đổi (nếu có) vui lòng liên lạc với Viện Đổi mới Sáng tạo UEH qua email uii@ueh.edu.vn.

 

Nơi nhận:
- Portal UEH;
- Các đơn vị QLĐT;
- Đoàn TN, Hội SV;
- Các cơ sở GDĐT;
- Các tổ chức hỗ trợ KN;
- Lưu VT, ĐMST.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Tải File đầy đủ

 

Top