Skip Menu

Chung kết Khu vực miền Nam Cuộc thi Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai lần thứ 14 - Năm 2019

09:00 29/08/2019 Với chủ đề “Chinh phục khát vọng khởi nghiệp”, Nhóm Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã giành giải Nhất cuộc thi “Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương ...

UEH tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế International Conference on Business and Finance 2019

09:00 27/08/2019 Tiếp nối sự thành công của Hội thảo Tài chính châu Á thường niên lần thứ 31, Hội thảo Quốc tế về Kinh tế và Tài chính 2019 (International Conference on Finance and Economics ...

Top