Skip Menu

15:32 - 22/07/2019

Công văn về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2019

Số/Ký hiệu
1601/ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 18/7/2019
Người ký TS. Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng Nhân sự
Bản đầy đủ Tải về

 

Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” kể từ năm 2019 được quy định như sau: Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (không tính thời gian thi hành quyết định kỷ luật).

Phòng Nhân sự đã tổng hợp danh sách các viên chức đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019 (danh sách đính kèm). Nhằm đảm bảo việc đề nghị xét tặng kịp thời và đúng quy định, Phòng Nhân sự kính đề nghị:

 (1) Quý Thầy/Cô có tên trong danh sách vui lòng thực hiện bản tóm tắt thành tích cá nhân theo Mẫu đính kèm và gửi về Phòng Nhân sự (bản cứng và file mềm) trước ngày 31 tháng 7 năm 2019.

(2) Các đơn vị chuyển công văn này đến viên chức của đơn vị được biết để rà soát, bổ sung (nếu có) trước ngày 31 tháng 7 năm 2019.          

Thông tin trao đổi vui lòng phản hồi về Phòng Nhân sự (Ms. Hồng Phượng: phuongnth@ueh.edu.vn, 0382.522.688, 3822.9272 - Ext 15).

Trân trọng,    

 

Top