Skip Menu

00:40 - 10/05/2016

Eduniversal

 
Tổ chức Eduniversal là một tổ chức xếp hạng quốc tế phi chính phủ được thành lập tại Paris, Pháp từ năm 1994 và bắt đầu xếp hạng các trường trên toàn thế giới từ năm 2007

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được Eduniversal xếp hạng từ năm 2008. Trường luôn luôn đứng trong top 3 từ năm 2008 đến nay và năm 2016 đang đứng thứ nhất. Xem chi tiết tại đây

Trong top 3 Việt Nam còn có 1 trung tâm hợp tác quốc tế của Trường là CFVG

Năm 2016, CFVG có 2 chương trình cao học được xếp hạng:

Top