Skip Menu

10:09 - 11/05/2016

Bảng xếp hạng Webometrics

Giới thiệu Bảng xếp hạng Webometrics

“Bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên toàn thế giới” (Webometrics Ranking of World Universities) là sáng kiến của phòng nghiên cứu Cybermetrics, thuộc Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), trung tâm nghiên cứu công lớn nhất của Tây Ban Nha. Bảng xếp hạng Webometrics được công bố vào năm 2004 và được cập nhật định kỳ mỗi năm hai lần vào tháng 1 và tháng 7 sau một tháng hoàn tất thu thập dữ liệu.

Mục tiêu của Webometrics là “khuyến khích và thúc đẩy việc đăng tải thông tin trên mạng internet”. Mục đích chính là hỗ trợ các sáng kiến Tiếp cận Mở (Open Access initiatives) nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các thông tin về nghiên cứu khoa học và tài liệu học thuật xuất bản dưới dạng điện tử. Do đó bảng xếp hạng không đánh giá các yếu tố về thiết kế trang web hay số lượng truy cập.

Như vậy, kết quả xếp hạng của Webometrics chỉ hướng đến đánh giá về nội dung và mức độ hiện diện ở môi trường mạng internet của các trường đại học thông qua trang web chứ không phải là bảng xếp hạng các trường đại học như Newsweek, Times Higher Education World University Rankings v.v…

Xếp hạng các trƣờng đại học trên thế giới dựa trên trang web của trường - bảng xếp hạng lớn nhất bao gồm hơn 18.000 cơ sở đại học trên thế giới - đƣợc thực hiện bởi Cybermetrics Lab, một cơ quan nghiên cứu lớn của Tây Ban Nha. Mục tiêu của việc xếp hạng là nhằm cải tiến và nâng cao sự thể hiện các thành tích về giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) của trường trên trang web và thúc đẩy việc truy cập mở (open access) các ấn bản khoa học. Việc xếp hạng bắt đầu từ năm 2004 và được cập nhật hàng năm vào tháng giêng và tháng bảy cung cấp các chỉ số thể hiện về trang web cho hơn 6000 trường đại học trên thế giới. Các chỉ số thể hiện nhận được từ các kết quả định lượng được cung cấp bởi các công cụ tìm kiếm, bao gồm:

 

Theo nghiên cứu của Lê Đình (2010), “Các tiêu chí đánh giá – Xếp hạng Trường Đại học trên thế giới và đề nghị cho Việt Nam”, Hội thảo Khoa học: “Đánh giá, xếp hạng các trường Đại họpc, Cao đẳng Việt Nam”

Xếp hạng các trường Đại học ở Việt Nam Webometrics 2016

Tháng 1/2016, Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng thường niên đợt 1 năm 2016. Theo đó, 10 trường đại học Việt Nam được xếp hạng. Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) dẫn đầu Việt Nam và xếp thứ 26 Đông Nam Á, Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh xếp thứ 19 trong số 120 trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Ngoài các chỉ số đánh giá các thông số của trang web của các cơ sở giáo dục, như dung lượng thông tin hiện có (Presence), mức độ liên kết với các cơ sở giáo dục bên ngoài (Impact), số lượng thư tịch khoa học được index bởi Google Scholar (Openness), Webometrics còn kết hợp đánh giá thêm chỉ số xuất sắc (Excellence) - bao gồm số lượng các bài báo công bố trong hệ thống tạp chí Scopus do Scimago thống kê.

 

Top