Skip Menu

16:52 - 10/01/2017

Quyết định Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo

 

Số/Ký hiệu
59/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày hiệu lực 15/02/2017
Trích yếu Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo
Văn bản bị thay thế/sửa đổi/bổ sung
- Thay thế Quyết định số 32/2005/QD9TTg ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo
Tệp đính kèm Tải về

 

 

Top