Skip Menu

08:58 - 09/01/2019

Công văn về việc đánh giá kết quả thực hiện công việc và xét đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018

Số/Ký hiệu
58/ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 08/01/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu Công văn về việc đánh giá kết quả thực hiện công việc  và xét đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018
Bản đầy đủ Tải về

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công việc của công chức, viên chức (CCVC) UEH năm học 2018, Trường đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiến độ và các bước thực hiện

1.1. Ngày 09/01/2019: Họp Hội đồng Sáng kiến UEH xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

1.2. Từ ngày 14 - 20/01/2019: Viên chức thực hiện tự đánh giá kết quả thực hiện công việc năm 2018 theo đường dẫn http://tdkt.ueh.edu.vn/vi/danh-gia-ca-nhan.html.

Lưu ý: Sau ngày 20/01/2019, hệ thống sẽ khóa chức năng tự đánh giá, tự động hoàn tất theo các dữ liệu hiện có và chuyển kết quả về các cấp đánh giá cao hơn.

1.3. Từ ngày 21 - 27/01/2019, các đơn vị tổ chức họp Hội đồng Đánh giá kết quả thực hiện công việc cấp đơn vị[1] để đánh giá tập thể đơn vị và các cá nhân thuộc đơn vị.

Lưu ý:

- Đối với viên chức trong năm 2018 công tác tại nhiều đơn vị: Thực hiện đánh giá theo đơn vị có thời gian công tác dài nhất;

- Đối với các đơn vị có thay đổi Trưởng đơn vị trong năm đánh giá: Hội đồng Đánh giá kết quả thực hiện công việc cấp đơn vị có thể tham khảo ý kiến của Trưởng đơn vị trước đó;

- Sau ngày 27/01/2019, để phục vụ việc xử lý dữ liệu cho bước tiếp theo, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đánh giá của đơn vị nhằm đảm bảo tiến độ chung.

1.4. Từ ngày 28/01/2019 - 28/02/2019: Phòng Nhân sự và Phòng Công nghệ thông tin tổng hợp, rà soát, xử lý dữ liệu.

1.5. Từ 01-15/3/2019: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng họp để đánh giá đơn vị và các Trưởng đơn vị; Họp hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH thông qua kết quả thực hiện công việc của viên chức, xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và Top 10 ứng viên cho các danh hiệu/giải thưởng của năm 2018.

1.6. Từ 16-31/3/2019: Lấy ý kiến phản hồi về Top 10 ứng viên cho các cá nhân danh hiệu/giải thưởng của năm 2018; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH bỏ phiếu bình chọn các danh hiệu/giải thưởng của năm 2018; Tổ chức vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu/giải thưởng của năm 2018.

2. Hồ sơ gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH

Các đơn vị gửi Biên bản họp của Hội đồng Đánh giá kết quả thực hiện công việc cấp đơn vị (in ra từ hệ thống) về Phòng Nhân sự (Ms. Phượng) hạn cuối ngày 28/01/2018.

3. Thông tin liên hệ

Đối với một số tiêu chí đánh giá, UEH sử dụng dữ liệu cung cấp từ các đơn vị chức năng theo phân công; hệ thống sẽ tự động chấm điểm và cập nhật vào phần mềm đánh giá. Toàn bộ dữ liệu này, Trường sẽ chuyển đến cho Ban Lãnh đạo đơn vị; do vậy, trong trường hợp cần trao đổi thông tin/giải đáp thắc mắc, viên chức phản hồi trực tiếp với lãnh đạo đơn vị để được giải đáp.

Các thông tin khác vui lòng liên hệ:

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật, Mr. Kiên, Phòng Công nghệ thông tin (0396.901.416, 3.825.7263 - Ext 15, Email: kienhv@ueh.edu.vn).
  •  Nội dung đánh giá: Ms. Phượng, Phòng Nhân sự (0382.522.688, 028.3822.9272 - Ext. 15, Email: phuongnth@ueh.edu.vn).

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai đánh giá kết quả thực hiện công việc và xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 theo đúng tiến độ đã quy định./-[1] Hội đồng Đánh giá kết quả thực hiện công việc cấp đơn vị khối giảng dạy gồm: Ban lãnh đạo khoa (hoặc ban); Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận (hoặc Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc); các Trưởng, Phó Trưởng bộ môn. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đơn vị khối quản lý gồm: Ban lãnh đạo đơn vị; Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận (hoặc Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc); các Tổ trưởng, Trưởng bộ phận (nếu có).

 

Top