Skip Menu

15:43 - 28/01/2019

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC: "NĂNG LỰC LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN" SKILH 2019

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh kết hợp Liên đoàn Lao động Tp.HCM tổ chức hội thảo khoa học – SKILH 2019 với chủ đề Năng lực lao động của công nhân trên địa bàn Tp.HCM: Thực tế và Tương lai.

Thời gian dự kiến: ngày 06/03/2019

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia gửi bài tham dự Hội thảo (chi tiết vui lòng xem file công văn đính kèm)

Yêu cầu về hình thức bài viết tham dự Hội thảo:

- 5.000 đến 7.000 từ, không kể danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục;

- Các mục tối thiểu: (1) Tên bài viết; (2) Tên tác giả/nhóm tác giả và đơn vị công tác (nếu có); (3) Tóm tắt: 300 – 500 từ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh; (4) 01 đến 04 từ khóa; (5) Kết quả nghiên cứu, thảo luận và hàm ý chính sách; (6) Danh mục tài liệu tham khảo.

  Tùy theo nội dung và phương pháp nghiên cứu, bài viết có thể gồm các mục khác thích hợp.

- Định dạng: soft copy (word), Times New Roman font, size 13, single line spacing.

Thời gian nhận bài: từ ngày 22/01 đến ngày 22/02/2019

Địa chỉ nhận bài: hoithaocongnhan@ueh.edu.vn.

Điện thoại liên hệ: 0965.415.145 gặp anh Tiến hoặc 0972.720.960 gặp anh Quân

Trân trọng,

                                                                                                       Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo 

                                                                                                       Hiệu trưởng

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                      GS.TS. Nguyễn Đông Phong

File Thông báo đầy đủ

File Thư mời viết bài

Top