Skip Menu

09:54 - 01/04/2019

Công văn về việc giải quyết chế độ nghỉ phép của viên chức trong đợt tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Số/Ký hiệu
711/ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 29/3/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1209/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019. Theo đó:

- Về công tác coi thi: Bộ sẽ điều động cán bộ, giảng viên các học viện, trường đại học đến các Hội đồng thi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường ĐH, CĐ địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình.

- Về thời gian tổ chức thi THPT quốc gia 2019: Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019.

Để đảm bảo số lượng viên chức tham gia kỳ thi THPT theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đề nghị các Trưởng đơn vị không duyệt cho viên chức nghỉ phép trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 năm 2019. Trường hợp đặc biệt, Trưởng đơn vị lập danh sách chuyển đến Phòng Nhân sự trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Trường đề nghị các Trưởng đơn vị thông tin đến toàn thể viên chức trong đơn vị được biết và thực hiện./-

 

Top