Skip Menu

14:56 - 18/04/2019

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Số/Ký hiệu
849/TB-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 18/4/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

Thực hiện Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019 và Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư,

1. Trường thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HĐGSCS-UEH), cụ thể như sau:

 • 18/4 - 03/5/2019: Ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.
   
 • 01/6 - 08/6/2019: Ứng viên dự tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 do HĐGSNN tổ chức.
   
 • 05/7/2019: 
  - Hạn cuối ứng viên gửi Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN.
  - Hạn cuối ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại HĐGSCS-UEH.
   
 • 08/7 - 06/8/2019: HĐGSCS-UEH xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.
   
 • 06/8-21/8/2019: Công bố kết quả xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2019 của HĐGSCS-UEH trên portal UEH.
   
 • 21/8-23/8/2019: HĐGSCS-UEH báo cáo kết quả xét công nhận, các văn bản, hồ sơ liên quan cho HĐGSNN.

2. Ghi tên và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Phòng Nhân sự - phòng số A.113 (Ms. Ngọc Ngân - Điện thoại: 0972937385- 028.38.22.92.72 ext. 16 - Email: nganhtn@ueh.edu.vn hoặc Ms. Ngọc Mai - 0906613276 - 028.38.22.92.72 ext. 17 - Email: maipn@ueh.edu.vn)./-

 

Top