Skip Menu

13:54 - 25/04/2019

Kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm 2019

KẾ HOẠCH

V/v tuyển dụng đợt 1 năm 2019
 

 


Căn cứ chỉ tiêu nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021 của các đơn vị, đồng thời xét nhu cầu công tác thực tế của UEH; UEH thông báo kế hoạch tuyển dụng đợt 1 năm 2019 như sau:

 

 • Chỉ tiêu
  • Khối quản lý

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

 •  

Văn phòng trường

01 Chuyên viên

Mô tả công việc

 •  

Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình

01 Chuyên viên

Mô tả công việc

 •  

Phòng Công nghệ thông tin

01 Chuyên viên

Mô tả công việc

 •  

Phòng Cơ sở vật chất

03 Nhân viên kỹ thuật

Mô tả công việc

 •  

Viện Đổi mới sáng tạo

01 Chuyên viên

Mô tả công việc

 •  

Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng

01 Phó Trưởng phòng
01 Chuyên viên

Mô tả công việc
Mô tả công việc

 •  

Thư viện

03 Thư viện viên

1. Digital Resources Librarian
2. Marketing and Communications Librarian
3. Senior Librarian 

 •  

Viện Du lịch

01 Chuyên viên

Mô tả công việc

 •  

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

01 Chuyên viên

Mô tả công việc

Tổng

14

 

  • Khối giảng dạy

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

 •  

 

Khoa Quản trị

 

04 Giảng viên

 

Tiến sĩ
Giảng dạy trong lĩnh vực: Quản trị rủi ro, quản trị bệnh viện và quản trị khởi nghiệp. Ưu tiên có thêm chuyên môn trong ngành y dược

Trường hợp trình độ thạc sĩ không thuộc chuyên môn ngành y dược phải tốt nghiệp tại nước ngoài, đang là NCS và có ý kiến đồng ý của Khoa

 •  

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

 • Bộ môn Kinh doanh quốc tế
 • Bộ môn Marketing
 • Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 

02 Giảng viên
01 Giảng viên
02 Giảng viên

 

Tiến sĩ
Trường hợp trình độ thạc sĩ phải tốt nghiệp tại nước ngoài, ưu tiên có bằng cấp về CNTT và có ý kiến đồng ý của Khoa

 •  

Khoa Tài chính

 • Bộ môn Tài chính quốc tế

 

01 Giảng viên

 

Tiến sĩ
Trường hợp trình độ thạc sĩ phải tốt nghiệp tại nước ngoài, ưu tiên có bằng cấp về CNTT và có ý kiến đồng ý của Khoa

 •  

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

 • Bộ môn CNTM điện tử
 • Bộ môn Hệ thống thông tin

 

01 Giảng viên
01 Giảng viên

Tiến sĩ
Trường hợp trình độ thạc sĩ phải có ý kiến đồng ý của Khoa

 •  

Khoa Luật

 • Bộ môn Luật và phát triển

 

01 Giảng viên

 

Tiến sĩ
Trường hợp trình độ thạc sĩ phải tốt nghiệp tại nước ngoài và có ý kiến đồng ý của Khoa

 •  

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

 • Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát
 • Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

 

01 Giảng viên
01 Giảng viên

Tiến sĩ
Trường hợp trình độ thạc sĩ phải tốt nghiệp tại nước ngoài và có ý kiến đồng ý của Khoa

 •  

Khoa Quản lý nhà nước

03 Giảng viên

Tiến sĩ
 Trường hợp trình độ thạc sĩ phải tốt nghiệp tại nước ngoài, đang là NCS và có ý kiến đồng ý của Khoa

Tổng

18

 

 • Tiêu chuẩn chung
  • Trình độ và độ tuổi:

 

  • Vị trí Nhân viên kỹ thuật:
   • Tốt nghiệp cao đẳng, có ngành/chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc tuyển dụng;
   • Tuổi đời dự tuyển không quá 25 tuổi.
  • Vị trí Chuyên viên, Thư viện viên:
   • Trình độ đại học (tốt nghiệp loại Khá trở lên) hoặc thạc sĩ, có ngành/chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc tuyển dụng;
   • Tuổi đời dự tuyển không quá 30 tuổi đối với trình độ đại học, 35 tuổi đối với trình độ thạc sĩ.

 

  • Vị trí Giảng viên:
   • Trình độ:
    • Tiến sĩ phù hợp với ngành/chuyên ngành dự tuyển;
    • Trường hợp thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên và phù hợp với ngành, chuyên ngành dự tuyển;
   • Tuổi đời dự tuyển không quá 35 tuổi đối với trình độ thạc sĩ và không quá 50 đối với trình độ tiến sĩ.

 

  • Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết các yêu cầu khác tại cột Ghi chú ở Mục 1.

 • Tiến độ thực hiện

3.1. Từ ngày 24/4-24/5/2019:
- Thông báo tuyển dụng trên Portal UEH và các phương tiện truyền thông khác;
- Ứng viên đăng ký dự tuyển online kể từ ngày 03/5/2019;
- Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Nhân sự từ ngày 22-24/5/2019 và nhận hướng dẫn về kỳ thi.
3.2. Từ ngày 27-31/5/2019:
- Thành lập các Ban giúp việc;
- Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt hồ sơ dự thi và thông báo đến ứng viên.
3.3. Từ ngày 10-21/6/2019:
- Tổ chức thi tuyển/xét tuyển và chấm thi;
- Hội đồng Tuyển dụng xét duyệt, công nhận kết quả thi;
- Công bố kết quả thi.
3.4. Ngày 01/7/2019:
Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc.

 

Lưu ý: Bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền công nhận; bằng tốt nghiệp và bảng điểm dịch sang tiếng Việt có chứng thực đúng quy định.
Thông tin trao đổi vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự (P.A113, anh Minh Trí, điện thoại: 028. 38 229 272 - ext. 12, email: minhtri@ueh.edu.vn), 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Top