Skip Menu

08:08 - 13/05/2019

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA: “Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

CHƯƠNG TRÌNH KX.01/16-20

ĐỀ TÀI MÃ SỐ: KX.01.27/16.20

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA

Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam

 

Kính gửi: Quý nhà khoa học trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

 

          Với mục đích cung cấp một diễn đàn để các giảng viên, các nhà khoa học và các nhà tư vấn chính sách trao đổi, thảo luận về Kinh nghiệm phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại một số quốc gia từ đó rút ra các hàm ý chính sách cho Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc gia “Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh – Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam”, mã số KX.01.27/16.20, thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học và xã hội nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” (mã số KX.01/16-20).

  • Thời gian tổ chức: ngày 7 tháng 6 năm 2019
  • Địa điểm tổ chức: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Để hội thảo thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng kính mời quý nhà khoa học tại trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tham gia viết bài theo các chủ đề sau:

1. Khái quát về hệ thống tài chính xanh tại quốc gia điển hình tại Châu Mỹ, chỉ ra những điểm khác biệt.

2. Khái quát về hệ thống tài chính xanh của quốc gia điển hình tại Châu Âu và chỉ ra được những điểm khác biệt.

3. Khái quát về hệ thống tài chính xanh của quốc gia điển hình tại Châu Á, Thái Bình Dương.

4. Khái quát về hệ thống tài chính xanh của quốc gia điển hình tại Châu Phi.

5. Bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam trong hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh.

          Yêu cầu về bài viết tham dự hội thảo:

          - Số lượng: 2 – 3 bài

          - Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Việt, dung lượng từ 3.000 đến 8.000 từ

          - Thời hạn gửi bài: ngày 16-18 tháng 5 năm 2019

          - Địa chỉ email gửi bài: nguyenthinhung.1684@gmail.com hoặc nhungdh@gmail.com

Các bài viết tại hội thảo sẽ được tổng hợp thành Kỷ yếu hội thảo. Ban chủ nhiệm đề tài coi các bài viết này là những đóng góp rất hữu ích đối với đề tài trong việc làm rõ các vấn đề lý luận và luận cứu khoa học cho việc hình thành và phát triển hệ thống tài chính xanh và bài học kinh nghiệm từ các nước trên thế giới đối với Việt Nam.

          Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của các Quý nhà Khoa học

          Trân trọng cảm ơn.

 

Top